03
Jan 17

#Mindshift – het vervolg

 

In 2013 heb ik een poging gedaan om een ‘boekje’ te schrijven met als titel ‘#Mindshift’. Het woord ‘poging’ heeft impliciet een kans van falen in zich; het in volle wasdom ‘digitaal’ uitgeven van een boekje is niet gelukt. Een paar mensen hebben het stuk gelezen en me in de jaren erna wel gevraagd:
– wat heb je inmiddels bijgeleerd?

– wanneer ga je het herzien en/of afmaken?
Een paar commentaren uit 2013: ‘veel informatie in een betrekkelijk korte tekst’. Een voormalig dagblad manager van de NRC Handelsblad zei: ’het mag wel drie keer zo dik!’.
Ik had er toen de energie niet voor om dat verder uit te werken. Het avontuur – om iets voort te brengen – van nu inmiddels 3,5 jaar geleden wordt vervolgd.
Wat heb ik in die afgelopen jaren dan echt bijgeleerd? Een hele lijst zoals ik hieronder zal opsommen. Wat maakt het nu wel tot een succes? En waarmee denk ik nu dat er geen sprake meer is van een poging. Dat komt door de vele ervaringen van de afgelopen jaren. Waarvan nummer 3. mijn kennis over taal en hoe zogenaamde ‘boodschappen’  mij veel heeft geleerd over hoe mensen zich gedragen en handelen.
Hier volgen wat punten die ik sinds 2013 heb bijgeleerd.
 1. #mindshift: de ontdekking van een patroon vertaald in een boodschap is mooi, maar de praktijk en manifestatie met concrete prestaties is beter
 2. start-up failures – ik heb er zelf ook een paar gemaakt – de eenzame fietser
 3. kennis over taal – innovatie – innoveren –  bewerkstelligen (Snippe) –  verlangen naar de zee I.
 4. leiderschap – purpose and principles (Dee Hock) – verlangen naar de zee II
 5. identificatie – 4 dimensies –  een simpele analyse leert al snel waar de schoen wringt
 6. fast prototyping – zien is geloven!
 7. team effort – team performance – geld is niet genoeg (team veiligheid)
 8. werk je aan een ‘product-to-play’ of werk je aan een ‘ product-to-perform’?
 9. gebruik meetgegevens zowel over potentiële klanten als in het ontwikkelingsproces
 10. breng alle betrokkenen zoals ontwerpers, specialisten, technici in een studio
 11. van proto naar productie: vakmanschap mag je niet onderschatten – (opportunisme en vakmanschap staan soms op gespannen voet met elkaar)
 12. zelfafwijzing, narcisme, projectie, introjectie, overdracht en andere nare trekjes van leiders, narren en bedriegers
Ik heb wel een paar ontdekkingen gedaan en die wil ik graag delen door een bewerking van de 2013 versie: #mindshift: paden om te innoveren! De feitelijke ontdekking en aanleiding van #mindshift is dat er verschillende perspectieven/competenties nodig zijn gedurende het hele proces.
Uit een vergelijk en het verbinden van verschillende schrijvers/denkers – over innoveren – is dat ze allen verwijzen naar dezelfde ‘archetypes’. Bij mij leverde dat het inzicht en de ambitie dat ik zelf ook de nadruk kon verleggen van het ene naar het andere archetype. Ik kon makkelijk de stap maken van denken naar doen. Doen om weer wat te realiseren, iets uit mijn handen te laten komen.
En om iets voort te brengen heeft soms ook gewoonweg tijd nodig. Zoals Simon Sinek in een aantal van zijn presentaties herhaalt. Als je aan de voet van een berg staat en verlangt naar de top, weet dan dat er een berg is die je op moet. Hoe je dat dan doet is aan jou.